27/05/24

Прихватилиште за псе

Прихватилиштеза псе

На основу одлуке СО Бачка Паланка о поверавању обављања комуналних делатности на територији Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Б.Паланка број 6/2015) ЈКП «Комуналпројект» је поверена делатност зоохигијене која подразумева послове хватања, превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште за животиње на целом подручју Општине Бачка Паланка.

Прихватилиште за напуштене животиње – псе се налази у Новој Гајдобри и заузима простор око 1.000 м2.

 

    Послови прихватилишта за напуштене животиње обављани су  на начин и у обиму како је обухваћено Програмом рада прихватилишта. Надзор и финансирање је вршено путем локалне самоуправе.

Одношење и збрањавање угинулих паса је обављао Еко –Вет из Врбаса. Погледајте ОВДЕ како да пријавите одношење угинулих паса. 

      У току 2020.год на територији Општине Бачка Паланка ухваћено је и збринуто 355 паса, а склопљено је 45 Уговора о трајном усвајању животиња из општине Бачка Паланка.


Контакт: 

0648897313 – Славко Ћурћић – Дежурни 

Радно време: 

Од 06:00 до 14:00 часова