16/06/24

О нама

Комуналпројект се налази у општини Бачка Паланка, место Бачка паланка, адреса Трг Братства и Јединства 40. Матични број предузећа је 08081255.

Јавно комунално предузеће Комуналпројект Бачка Паланка је основано 28.12.1965. године. Предузеће Комуналпројект је у статусу: активно привредно друштво. Претежна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, шифра делатности 3600, вода.

Основна делатност ЈКП „Комуналпројект“ – а јесте експлоатација, пречишћавање и дистрибуција воде.

Комуналне делатности које обавља ЈКП „Комуналпројект“ су:

 • Производња и дистрибуција воде
 • Одвођење отпадних и атмосферских вода
 • Одношење и депоновање смећа
 • Одржавање чистоће јавних површина
 • Одржавање зелених површина
 • Погребне услуге
 • Пијачне услуге
 • Паркинг сервис

Место директора врши Александар Ерцег

Јавно Комунално Предузеће „Комуналпројект“ Бачка Паланка

Трг Братства и Јединства бр. 40 021 755 0 100

info@komunalprojekt.rs

Шифра деалтности 3600 ПИБ 100495492 МБ 08081255

У склопу ЈКП „Комуналпројект“ – а налазе се четири радне јединице и то:

 1. РЈ Фабрика Воде
 2. РЈ Комунална хигијена
 3. РЈ Транспорт и одржавање
 4. РЈ Радна заједница

Мисија – ЈКП „Комуналпројект“ је кроз своје дугогодишње пословање увек имао мисију обезбеђивање уредног, квалитетног и економски задовољавајућег пружања свих врста комуналних услуга грађанима општине Бачка Паланка. Мисија нашег Предузећа је, не само одговори на потребе грађана, већ и да константно стреми ка вишем и бољем квалитету пословања. Визија – Наша визија је да будемо Предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања и инвестиција, тако и у области живљења, односно, да увођењем нових навика и трендова будемо Предузеће које послује у корак са временом. Циљ – Поверавањем обављања комуналне делатности ЈКП „Комуналпројет“ од стране Општине Бачка Паланка има за циљ пружање комуналних производа и комуналних услуга и развој комуналне делатности на територији Општине Бачка Паланка. ЈКП „Комуналпројект“ је дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајност, односно континуитет, одговарајући квалитет, обим и врста комуналних производа и услуга којоима се постиже потребан ниво у задовољавању потреба корисника.

Примарни циљеви нашег Предузећа су:

 • Унапређење организације рада и ефикасност;
 • Повећање обима производње производа у обима пружања услуга;
 • Мере заштите и обезбеђења комуналних објеката, уређаја и инсталација;
 • Стална функционална оспособљеност комуналних објеката, одржавање грађевинских и других објеката, постројења и опреме који служе за обављање комуналних делатности;
 • Унапређење постојеће технике и технологије и
 • Обнову возног парка