05/12/23

Организацона структура

Јавно комунално предузеће ЈКП „Комуналпројект“ има укупно 251 запосленог радника. Од тог броја 208 радника је запослено на неодређено време, 42 на одређено време, док на привременим и повременим пословима је запослен 1 радник.

Надзорни одбор

Стеван Петровић

Председник Надзорног одбора

Слободан Манојловић

Члан Надзорног одбора

Милан Фодора

Руководилац Водовода и канализације

Менаџмент - ЈКП Комуналпројект

Ђуро Шкрбић

Директор

Јелена Којић

Помоћник директора

Милан Фодора

Руководилац Водовода и канализације

Ђуро Карановић

Руководилац транспорта и одржавања

Ана Жигмунд

Руководилац Радне заједнице

Јелена Којић

Руководилац Комуналне хигијене