27/05/24

Организацона структура

Јавно комунално предузеће ЈКП „Комуналпројект“ има укупно 251 запосленог радника.

Надзорни одбор

Ђорђе Појужина

Председник Надзорног одбора

Слободан Манојловић

Члан Надзорног одбора

Милан Фодора

Руководилац Водовода и канализације

Менаџмент - ЈКП Комуналпројект

Александар Ерцег

Вршилац дужности директора

Датум и место рођења: 20.09.1984, Земун, Београд. Ожењен,отас двоје деце Софије и Кристине. Дипломирао и мастер студије завршио на Универзитету у Београду,електротехнички факултет. По струци: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Члан инжењерске коморе Србије. Поседује лиценцу 451. Радно искуство: ЈКП ,,Чистоћа" Стара Пазова - технички директор и ЈКП ,,Водовод и Канализација" Стара Пазова -помоћник директора. Тренутно обавља функцију Вршиоца дужности директора у ЈКП ,, Комуналпројект " Бачка Паланка.

Јелена Којић и Ђуро Шкрбић

Извршни директори

Милан Фодора

Руководилац Водовода и канализације

Ђуро Карановић

Руководилац транспорта и одржавања

Ана Жигмунд

Руководилац Радне заједнице

Јелена Којић

Руководилац Комуналне хигијене