14/04/24

ЦЕНЕ – ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

 • Домаћинство и државне, здравствене и образовне установе...70,80 дин/1м3
 • Правна лица...120,00 дин/1м3
 • Домаћинство + локал...96,75 дин/1м3

Производња и дистрибуција воде

ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ

ЦЕНЕ – ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

 • Домаћинство и државне, здравствене и образовне установе...35,22 дин/1м3
 • Правна лица...60,00 дин/1м3
 • Домаћинство + локал...48,35 дин/1м3

Одвођење отпадних вода

ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ- БАЧКА ПАЛАНКА

ЦЕНЕ – ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА

 • Домаћинство...543,53 дин/месечно
 • Колективно становање...666,05 дин/месечно
 • Домаћинство + локал...756,88 дин/месечно
 • Правна лица - локали до 100м2 - паушал...1142,50 дин/месечно
 • Правна лица - локали до 100м2 до 500м2...16,97 дин/1м2
 • Правна лица - локали преко 500м2...
 • Контејнер од 5м3 (пражњење минимум 1 пута недељно)...5700,00 дин/месечно
 • Контејнер од 1,1м3 (пражњење минимум 1 пута недељно)...1140,00 дин/месечно

Одношење и депоновање смећа

ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ- БАЧКА ПАЛАНКА
ЦЕНЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 01.01.2021. године.

НАПОМЕНА: У цене није урачунат ПДВ од 10%.

Цене усвојене на 5. седници Скупштине општине Бачка Паланка одржане 16. децембра 2020. године у складу са РЕШЕЊЕМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА усвојеним на 19. седници Већа општине Бачка Паланка одржаној дана 28. децембра 2020. године.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА 2023. ГОДИНА