30/09/23

Распоред одношења смећа: Распоред одношења смећа у граду и насељеним местима

ПОНЕДЕЉАК

БАЧКА ПАЛАНКА, ОБРОВАЦ, НОВА ГАЈДОБРА, ГАЈДОБРА, ПИВНИЦЕ

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица:
– Дрварска
– Козарачка

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у следећим улицама у граду Бачка Паланка:
– Бачка
– Банатска
– Браће Рибникар
– Бранка Бајића
– Бранка Радичевића
– Вељка Влаховића
– Веселина Маслеше
– Војина Пејчиновића Буце
– Војводе Живојина Мишића
– Вукице Митровић
– Гундулићева
– Димитрија Туцовића
– Доситејева
– Дунавска обала
– Жарка Зрењанина
– Индустријска зона
– Иве Лоле Рибара
– Јована Дучића
– Југ Богдана
– Југословенске армије
– Краља Петра I

– Кумановска
– Мичуринова
– Новосадски пут
– Партизанска
– Стевана Хатале
– Светозара Милетића
– Трг Братства јединства
– Трг ослобођења
– Хероја Пинкија
– Цара Лазара
– Шафарикова
– 9. војвођанске ударне бригаде

СРЕДА

БАЧКА ПАЛАНКА, СИЛБАШ, НЕШТИН, ТОВАРИШЕВО

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица:

– Војводе Живојина Мишића (од улице Светозара Милетића до улице Шумска)
– Фрушкогорска
– Југ Богдана (од улице Фрушкогорска до Електровојводине – десна страна)
– Бранка Бајића (од Напредка до Радника – десна страна)
– Радничка (од улице Бранка Радичевића до Унимата)
– Сутјеска
– Петра Драпшина
– Омладинска
– 8. марта
– Вељка Влаховића
– Кларе Фејеш
– Мике Боснић
– Трг Братства јединства  улице Цара Лазара до улице Краља Петра I)
– Цара Лазара (од улице Светозара Милетића до Напредка)

– Краља Петра I (од улице Светозара Милетића до улице Шафарикова)
– Шафарикова (од улице Краља Петра I до улице Мајевичка)
– Мајевичка
– Херој Пинки
– Иве Андрића
– Слободана Пенезића
– Карађорђева
– Жарка Зрењанина (од улице Краља Петра I до улице II железничко насеље)
– Гаврила Принципа
– Браће Новаков (од улице Жарка Зрењанина до улице Светозара Милетића)
– Светозара Милетића (од улице Браће Новаков до улице Краља Петра I)
– Родољуба Чолаковића
– Бранка Радичевића (од улице Светозара Милетића до улице Бранка Бајића)
– Шумска
– Стевана Сремца
– Михајила Пупина
– Вашариште
– Радничка (од улице Бранка Радичевића до улице Шумска)

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

ПЕТАК

БАЧКА ПАЛАНКА, ЧЕЛАРЕВО

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица:

– Трг ослобођења
– Саве Ковачевића
– Сарајевска
– Дунавска обала (од улице Лазе Костића до бента)
– Кумановска (од улице Скојевска до улице Банатска)
– Грмечка
– Бихаћка
– Босанска
– Македонска
– Марка Орешковића
– 4. јула
– Скојевска

– Партизанска (од улице Марка Орешковића до улице Скојевска)
– Мичуринова
– Славка Родића (од улице Дунавска обала до улице Фабричко насеље)
– Вука Караџића (од улице Брегалничка до улице Младена Стојановића)
– Милана Бурсаћа
– Брегалничка
– Паланачка
– Николе Тесле
– I железничко насеље
– 20. октобар (од улице Мичуринова до улице Сарајевска)
– Рибарска
– Фабричко насеље
– Кумановска (од улице Саве Ковачевића до улице Његошева)
– Југословенског црвеног крста
– Душана Чубића
– Јандрије Томића (од улице Фабричко насеље до улице Његошева)
– Бранка Бајића (од Радника до Електровојводине десна страна)
– Југ Богдана (од Електровојводине до улице 20. октобар)
– 20. Октобар (од улице Југ Богдана до улице Мичуринова)
– Лазе Костића
– Мике Антића
– Просечак од улице Брегалничка до улице Славка Родића
– Славка Родића (од улице Вука Караџића до улице Фабричко насеље)
– Младена Стојановића (од улице Фабричко насеље до улице Скојевска)
– Сомборска
– Крајишких бригада
– Његошева
– Петра Кочића
– Филипа Кљајића
– Јандрије Томића (од улице Сомборска до улице Његошева )
– Кумановска (од улице Скојевска до улице Његошева)
– Пионирска
– Симе Шолаје
– Партизанска (од улице Вука Караџића до улице Скојевска)

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

НЕДЕЉА

БАЧКА ПАЛАНКА, ПРАЖЊЕЊЕ МАЛИХ И ВЕЛИКИХ КОНТЕЈНЕРА, ДЕЖУРСТВО

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у следећим улицама у граду Бачка Паланка:

– Бачка
– Банатска
– Браће Рибникар
– Бранка Бајића
– Бранка Радичевића
– Вељка Влаховића
– Веселина Маслеше
– Војина Пејчиновића Буце
– Војводе Живојина Мишића
– Вукице Митровић
– Гундулићева
– Димитрија Туцовића
– Доситејева
– Дунавска обала
– Жарка Зрењанина
– Индустријска зона
– Иве Лоле Рибара
– Јована Дучића
– Југ Богдана
– Југословенске армије
– Краља Петра I
– Кумановска
– Мичуринова
– Новосадски пут
– Партизанска
– Стевана Хатале
– Светозара Милетића
– Трг Братства јединства
– Трг ослобођења
– Хероја Пинкија
– Цара Лазара
– Шафарикова
– 9. војвођанске ударне бригаде

УТОРАК

БАЧКА ПАЛАНКА, МЛАДЕНОВО

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
посуде из индивидуалног типа становања из следећих улица:

– Иве Лоле Рибара (од улице Михаљ Шамо до улице Светозара Милетића)
– Светозара Милетића (од улице Иве Лоле Рибара до улице Дунавска обала)
– Дунавска обала (од улице Светозара Милетића до улице Браће Стојаковић)
– Браће Стојаковић
– Светозара Милетића (од улице Иве Лоле Рибара до улице Доситејева)
– Змај Јовина (од улице Доситејева до насеља Черга)
– Гундулићева (од улице Доситејева до улице Бранка Радичевића)
– Ђорђа Зличића
– Марка Перичина Камењара
– Соње Маринковић
– Алексе Шантића
– Доситејева
– Вукице Митровић
– Радивоја Ћирпана
– Вере Павлов
– Бошка Бухе
– Олге Петров
– Васе Стајића
– Југословенске армије (од улице Светозара Милетића до Градског гробља)
– Пролетерска (од улице Доситејева до улице Дунавска обала)
– Змај Јовина (од улице Југословенске армије до улице до улице Иве Лоле Рибара)
– Гундулићева (од улице Југословенске армије до улице Дунавска обала)
– 7. јула
– Дунавска обала (од улице Пролетерска до улице Михаљ Шамо)
– Михаљ Шамо
– Војвођанска

– Жртава фашизма
– Цане Бабовић
– Максима Горког
– 1. мај
– Радивоја Увалића
– Цара Лазара (од улице Светозара Маровића до улице Светозара Милетића)
– Светозара Милетића
– Светозара Марковића
– Челаревска
– Вој. Живојина Мишића (од улице Светозара Марковића до улице Светозара Милетића)
– Бранка Радичевића (од улице Светозара Марковића до улице Светозара Милетића)
– Краља Петра I (од Новосадског пута до улице Светозара Милетића)
– Новосадски пут
– Јована Дучића
– Староградска
– Гундулићева (од улице Бранка Радичевића до улице Светозара Милетића)
– Браће Новаков (од улице Светозара Милетића до улице Гундулићева)
– Слободана Бајића Паје
– Индустријска зона

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

ЧЕТВРТАК

Бачка Паланка, Челарево, Параге, Деспотово

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица:
– Марије Бурсаћ
– Црногорска
– Мајора Тепића
– Ужичка
– Вуковарска
– Савска
– Петровачка
– Бранка Ћопића
– Параћинска
– Кумановска (од улице Банатска до краја)
– Семберска
– Тополска
– Вука Караџића (од улице Марије Бурсаћ до улице I железничког насеља)
– Ранка Шипке
– Трг Братства јединства (од улице Југословенска армија до Напредка)

– Браће Рибникар
– Југословенске армије (од улице Жарка Зрењанина до магацина АД ,,Подунавље”)
– Академика Милана В. Курепе
– Жарка Зрењанина (од улице Краља Петра I до улице Дунавска обала)
– Шафарикова (од улице Краља Петра I до улице Дунавска обала)
– Сремска
– Дунавска обала (од улице Светозара Милетића до улице Југ Богдана)
– Орахова
– Веселина Маслеше (од улице Дунавска обала до улице Југословенске армије)
– 20. Октобар (од улице Веселина Маслеше до улице Југ Богдана)
– Краља Петра I (од улице Светозара Милетића до улице Трг Братства јединства)
– Светозара Милетића (од улице Краља Петра I до улице Иве Лоле Рибара)
– Жике Поповића
– Војина Пејчиновића Буце
– Стевана Хатале
– Иве Лоле Рибара (од улице Светозара Милетића до улице Југ Богдана)
– Југ Богдана (од улице Синише Станковића до улице Југословенске армије лева страна)
– Владимира Роловића
– Бачко-барањски одред
– Милентија Поповића
– Југословенске армије (од улице Жарка Зрењанина до улице Светозара Милетића)
– Ђуре Јакшића

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

СУБОТА

Бачка Паланка, пражњење малих и великих контејнера, дежурство       

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у следећим улицама у граду Бачка Паланка:

– Бачка
– Банатска
– Браће Рибникар
– Бранка Бајића
– Бранка Радичевића
– Вељка Влаховића
– Веселина Маслеше
– Војина Пејчиновића Буце
– Војводе Живојина Мишића
– Вукице Митровић
– Гундулићева
– Димитрија Туцовића
– Доситејева
– Дунавска обала
– Жарка Зрењанина
– Индустријска зона
– Иве Лоле Рибара
– Јована Дучића
– Југ Богдана
– Југословенске армије
– Краља Петра I
– Кумановска
– Мичуринова
– Новосадски пут
– Партизанска
– Стевана Хатале
– Светозара Милетића
– Трг Братства јединства
– Трг ослобођења
– Хероја Пинкија
– Цара Лазара
– Шафарикова
– 9. војвођанске ударне бригаде

САМОНАКЛАДАЧ

Понедељак – субота пражњење великих контејнера од 5м3

Одношење пет амбалаже се врши једном недељно у граду и насељеним местима.