21/05/24

Распоред одношења смећа: Распоред одношења смећа у граду и насељеним местима

ПОНЕДЕЉАК

БАЧКА ПАЛАНКА, ОБРОВАЦ, НОВА ГАЈДОБРА, ГАЈДОБРА, ПИВНИЦЕ

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица:
– Дрварска
– Козарачка

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у следећим улицама у граду Бачка Паланка:
– Бачка
– Банатска
– Браће Рибникар
– Бранка Бајића
– Бранка Радичевића
– Вељка Влаховића
– Веселина Маслеше
– Војина Пејчиновића Буце
– Војводе Живојина Мишића
– Вукице Митровић
– Гундулићева
– Димитрија Туцовића
– Доситејева
– Дунавска обала
– Жарка Зрењанина
– Индустријска зона
– Иве Лоле Рибара
– Јована Дучића
– Југ Богдана
– Југословенске армије
– Краља Петра I

– Кумановска
– Мичуринова
– Новосадски пут
– Партизанска
– Стевана Хатале
– Светозара Милетића
– Трг Братства јединства
– Трг ослобођења
– Хероја Пинкија
– Цара Лазара
– Шафарикова
– 9. војвођанске ударне бригаде

СРЕДА

БАЧКА ПАЛАНКА, СИЛБАШ, ТОВАРИШЕВО

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица: – Војводе Живојина Мишића (од улице Светозара Милетића до улице Шумска) – Фрушкогорска – Југ Богдана (од улице Фрушкогорска до Електровојводине – десна страна) – Бранка Бајића (од Напредка до Радника – десна страна) – Радничка (од улице Бранка Радичевића до Унимата) – Сутјеска – Петра Драпшина – Омладинска – 8. марта – Вељка Влаховића – Кларе Фејеш – Мике Боснић – Трг Братства јединства  улице Цара Лазара до улице Краља Петра I) – Цара Лазара (од улице Светозара Милетића до Напредка) – Краља Петра I (од улице Светозара Милетића до улице Шафарикова) – Шафарикова (од улице Краља Петра I до улице Мајевичка) – Мајевичка – Херој Пинки – Иве Андрића – Слободана Пенезића – Карађорђева – Жарка Зрењанина (од улице Краља Петра I до улице II железничко насеље) – Гаврила Принципа – Браће Новаков (од улице Жарка Зрењанина до улице Светозара Милетића) – Светозара Милетића (од улице Браће Новаков до улице Краља Петра I) – Родољуба Чолаковића – Бранка Радичевића (од улице Светозара Милетића до улице Бранка Бајића) – Шумска – Стевана Сремца – Михајила Пупина – Вашариште – Радничка (од улице Бранка Радичевића до улице Шумска) Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине 1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

ПЕТАК

БАЧКА ПАЛАНКА, ЧЕЛАРЕВО, НЕШТИН, ВИЗИЋ

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица: – Трг ослобођења – Саве Ковачевића – Сарајевска – Дунавска обала (од улице Лазе Костића до бента) – Кумановска (од улице Скојевска до улице Банатска) – Грмечка – Бихаћка – Босанска – Македонска – Марка Орешковића – 4. јула – Скојевска – Партизанска (од улице Марка Орешковића до улице Скојевска) – Мичуринова – Славка Родића (од улице Дунавска обала до улице Фабричко насеље) – Вука Караџића (од улице Брегалничка до улице Младена Стојановића) – Милана Бурсаћа – Брегалничка – Паланачка – Николе Тесле – I железничко насеље – 20. октобар (од улице Мичуринова до улице Сарајевска) – Рибарска – Фабричко насеље – Кумановска (од улице Саве Ковачевића до улице Његошева) – Југословенског црвеног крста – Душана Чубића – Јандрије Томића (од улице Фабричко насеље до улице Његошева) – Бранка Бајића (од Радника до Електровојводине десна страна) – Југ Богдана (од Електровојводине до улице 20. октобар) – 20. Октобар (од улице Југ Богдана до улице Мичуринова) – Лазе Костића – Мике Антића – Просечак од улице Брегалничка до улице Славка Родића – Славка Родића (од улице Вука Караџића до улице Фабричко насеље) – Младена Стојановића (од улице Фабричко насеље до улице Скојевска) – Сомборска – Крајишких бригада – Његошева – Петра Кочића – Филипа Кљајића – Јандрије Томића (од улице Сомборска до улице Његошева ) – Кумановска (од улице Скојевска до улице Његошева) – Пионирска – Симе Шолаје – Партизанска (од улице Вука Караџића до улице Скојевска) Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине 1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

НЕДЕЉА

БАЧКА ПАЛАНКА, ПРАЖЊЕЊЕ МАЛИХ И ВЕЛИКИХ КОНТЕЈНЕРА, ДЕЖУРСТВО

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у следећим улицама у граду Бачка Паланка:

– Бачка
– Банатска
– Браће Рибникар
– Бранка Бајића
– Бранка Радичевића
– Вељка Влаховића
– Веселина Маслеше
– Војина Пејчиновића Буце
– Војводе Живојина Мишића
– Вукице Митровић
– Гундулићева
– Димитрија Туцовића
– Доситејева
– Дунавска обала
– Жарка Зрењанина
– Индустријска зона
– Иве Лоле Рибара
– Јована Дучића
– Југ Богдана
– Југословенске армије
– Краља Петра I
– Кумановска
– Мичуринова
– Новосадски пут
– Партизанска
– Стевана Хатале
– Светозара Милетића
– Трг Братства јединства
– Трг ослобођења
– Хероја Пинкија
– Цара Лазара
– Шафарикова
– 9. војвођанске ударне бригаде

УТОРАК

БАЧКА ПАЛАНКА, МЛАДЕНОВО

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
посуде из индивидуалног типа становања из следећих улица:

– Иве Лоле Рибара (од улице Михаљ Шамо до улице Светозара Милетића)
– Светозара Милетића (од улице Иве Лоле Рибара до улице Дунавска обала)
– Дунавска обала (од улице Светозара Милетића до улице Браће Стојаковић)
– Браће Стојаковић
– Светозара Милетића (од улице Иве Лоле Рибара до улице Доситејева)
– Змај Јовина (од улице Доситејева до насеља Черга)
– Гундулићева (од улице Доситејева до улице Бранка Радичевића)
– Ђорђа Зличића
– Марка Перичина Камењара
– Соње Маринковић
– Алексе Шантића
– Доситејева
– Вукице Митровић
– Радивоја Ћирпана
– Вере Павлов
– Бошка Бухе
– Олге Петров
– Васе Стајића
– Југословенске армије (од улице Светозара Милетића до Градског гробља)
– Пролетерска (од улице Доситејева до улице Дунавска обала)
– Змај Јовина (од улице Југословенске армије до улице до улице Иве Лоле Рибара)
– Гундулићева (од улице Југословенске армије до улице Дунавска обала)
– 7. јула
– Дунавска обала (од улице Пролетерска до улице Михаљ Шамо)
– Михаљ Шамо
– Војвођанска

– Жртава фашизма
– Цане Бабовић
– Максима Горког
– 1. мај
– Радивоја Увалића
– Цара Лазара (од улице Светозара Маровића до улице Светозара Милетића)
– Светозара Милетића
– Светозара Марковића
– Челаревска
– Вој. Живојина Мишића (од улице Светозара Марковића до улице Светозара Милетића)
– Бранка Радичевића (од улице Светозара Марковића до улице Светозара Милетића)
– Краља Петра I (од Новосадског пута до улице Светозара Милетића)
– Новосадски пут
– Јована Дучића
– Староградска
– Гундулићева (од улице Бранка Радичевића до улице Светозара Милетића)
– Браће Новаков (од улице Светозара Милетића до улице Гундулићева)
– Слободана Бајића Паје
– Индустријска зона

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

ЧЕТВРТАК

Бачка Паланка, Челарево, Параге, Деспотово

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица:
– Марије Бурсаћ
– Црногорска
– Мајора Тепића
– Ужичка
– Вуковарска
– Савска
– Петровачка
– Бранка Ћопића
– Параћинска
– Кумановска (од улице Банатска до краја)
– Семберска
– Тополска
– Вука Караџића (од улице Марије Бурсаћ до улице I железничког насеља)
– Ранка Шипке
– Трг Братства јединства (од улице Југословенска армија до Напредка)

– Браће Рибникар
– Југословенске армије (од улице Жарка Зрењанина до магацина АД ,,Подунавље”)
– Академика Милана В. Курепе
– Жарка Зрењанина (од улице Краља Петра I до улице Дунавска обала)
– Шафарикова (од улице Краља Петра I до улице Дунавска обала)
– Сремска
– Дунавска обала (од улице Светозара Милетића до улице Југ Богдана)
– Орахова
– Веселина Маслеше (од улице Дунавска обала до улице Југословенске армије)
– 20. Октобар (од улице Веселина Маслеше до улице Југ Богдана)
– Краља Петра I (од улице Светозара Милетића до улице Трг Братства јединства)
– Светозара Милетића (од улице Краља Петра I до улице Иве Лоле Рибара)
– Жике Поповића
– Војина Пејчиновића Буце
– Стевана Хатале
– Иве Лоле Рибара (од улице Светозара Милетића до улице Југ Богдана)
– Југ Богдана (од улице Синише Станковића до улице Југословенске армије лева страна)
– Владимира Роловића
– Бачко-барањски одред
– Милентија Поповића
– Југословенске армије (од улице Жарка Зрењанина до улице Светозара Милетића)
– Ђуре Јакшића

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

СУБОТА

Бачка Паланка, пражњење малих и великих контејнера, дежурство       

БАЧКА ПАЛАНКА:

Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
контејнера постављених у следећим улицама у граду Бачка Паланка:

– Бачка
– Банатска
– Браће Рибникар
– Бранка Бајића
– Бранка Радичевића
– Вељка Влаховића
– Веселина Маслеше
– Војина Пејчиновића Буце
– Војводе Живојина Мишића
– Вукице Митровић
– Гундулићева
– Димитрија Туцовића
– Доситејева
– Дунавска обала
– Жарка Зрењанина
– Индустријска зона
– Иве Лоле Рибара
– Јована Дучића
– Југ Богдана
– Југословенске армије
– Краља Петра I
– Кумановска
– Мичуринова
– Новосадски пут
– Партизанска
– Стевана Хатале
– Светозара Милетића
– Трг Братства јединства
– Трг ослобођења
– Хероја Пинкија
– Цара Лазара
– Шафарикова
– 9. војвођанске ударне бригаде

САМОНАКЛАДАЧ

Понедељак – субота пражњење великих контејнера од 5м3

Одношење пет амбалаже се врши једном недељно у граду и насељеним местима.