21/05/24

Паркинг

Управљање јавним паркиралиштима, одржавање и контролу услова коришћења јавних паркиралишта као комуналну делатност, врши Јавно комунално предузеће „ Комуналпројект“ Бачка Паланка. Паркирање возила на јавним паркиралиштима врши се на начин одређен саобраћајним знацима. 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја.

Распоред паркинг места по зонама у Бачкој Паланци - Паркинг

ЕКСТРА ЗОНА – ЦРВЕНА (110 паркинг места)

1) У улици Краља Петра I – 62 паркинг места
2) у улици Жарка Зрењанина – од улице Краља Петра I до улице Димитрија Туцовића – 37 паркинг места
3) код Дома Здравља – улаз из улице Краља Петра I – 11 паркинг места

ЗОНА I – ЖУТА (346 паркинг места)

1) Код Дома Здравља – код школске амбуланте – 29 паркинг места
2) у улици Шафариковој – од улице Димитрија Туцовића до улице Краља Петра I 12
3) у улици Димитрија Туцовића – 36 паркинг места
4) у улици Жарка Зрењанина – од улице Краља Петра I до улице Ђуре Јакшића – 26 паркинг места
5) у улици Жарка Зрењанина – од улице Ђуре Јакшића до улице Југословенске армије – 35 паркинг места
6) Блок Партизан – од улице Жарка Зрењанина до раскрснице код занатског центра „City“ и стамбених зграда број 2 и број 4 – 60 паркинг места
7) Блок Партизан – у дворишту стамбених зграда у улици Краља Петра I број 15 и број 19 –  25 паркинг места
8) Блок Партизан – између стамбене зграде у улици Краља Петра I број 15 и занатског центра „City“ – 27 паркинг места
9) Блок Партизан – између занатског центра „City“ и стамбених зграда број 4 и број 5 – 37 паркинг места
10) Блок Партизан – између стамбених зграда број 4 и број 2. и 3. – 43 паркинг места
11) Издвојено паркиралиште код Дома здравља – двориште стамбене зграде у улици Краља Петра I broj 22 – 16 паркинг места

ЗОНА II – ПЛАВА (616 паркинг места)

1) У улици Жарка Зрењанина – од улице Цара Лазара до улице Димитрија Туцовића – 36 паркинг места
2) у улици Трг Братства јединства – од блока Партизан до улице Краља Петра I – 34 паркинг места
3) у улици Трг Братства јединства – од улице Краља Петра I до улице Југословенске армије –  62 паркинг места
4) у улици Југословенске армије – од улице Жарка Зрењанина до улице Веселина Маслеше – 112 паркинг места
5) у улици Југословенске армије – од улице Веселина Маслеше до улице Браће Рибникар – 51 паркинг места
6) у улици Шафариковој – од улице Цара Лазара до улице Димитрија Туцовића – 47 паркинг места
7) у улици Шафариковој – од улице Краља Петра I до улице Југословенске армије – 44 паркинг места
8) Блок Партизан – поред стамбене зграде број 6 улаз у блок Партизан од улице Трг Братства јединства – 26 паркинг места
9) Блок Партизан – око стамбене зграде број 15 – 87 паркинг места
10) Блок Партизан – између стамбене зграда број 5 и број 9. и10. – 45 паркинг местa
11) у улици Ђуре Јакшића – 72 паркинг места

Распоред паркинг места по зонама у Бачкој Паланци - Паркинг

ВИШЕСАТНА ПАРКИНГ ЗОНА

Вишесатна паркинг зона важи само за одређена паркиралишта

ЗОНА I – ЖУТА (346 паркинг места)

1) Код Дома Здравља – код школске амбуланте – 29 паркинг места
2) у улици Шафариковој – од улице Димитрија Туцовића до улице Краља Петра I 12
3) у улици Димитрија Туцовића – 36 паркинг места
4) у улици Жарка Зрењанина – од улице Краља Петра I до улице Ђуре Јакшића – 26 паркинг места
5) у улици Жарка Зрењанина – од улице Ђуре Јакшића до улице Југословенске армије – 35 паркинг места
6) Блок Партизан – од улице Жарка Зрењанина до раскрснице код занатског центра „City“ и стамбених зграда број 2 и број 4 – 60 паркинг места
7) Блок Партизан – у дворишту стамбених зграда у улици Краља Петра I број 15 и број 19 –  25 паркинг места
8) Блок Партизан – између стамбене зграде у улици Краља Петра I број 15 и занатског центра „City“ – 27 паркинг места
9) Блок Партизан – између занатског центра „City“ и стамбених зграда број 4 и број 5 – 37 паркинг места
10) Блок Партизан – између стамбених зграда број 4 и број 2. и 3. – 43 паркинг места
11) Издвојено паркиралиште код Дома здравља – двориште стамбене зграде у улици Краља Петра I broj 22 – 16 паркинг места

ЗОНА II – ПЛАВА (616 паркинг места)

1) У улици Жарка Зрењанина – од улице Цара Лазара до улице Димитрија Туцовића – 36 паркинг места
2) у улици Трг Братства јединства – од блока Партизан до улице Краља Петра I – 34 паркинг места
3) у улици Трг Братства јединства – од улице Краља Петра I до улице Југословенске армије –  62 паркинг места
4) у улици Југословенске армије – од улице Жарка Зрењанина до улице Веселина Маслеше – 112 паркинг места
5) у улици Југословенске армије – од улице Веселина Маслеше до улице Браће Рибникар – 51 паркинг места
6) у улици Шафариковој – од улице Цара Лазара до улице Димитрија Туцовића – 47 паркинг места
7) у улици Шафариковој – од улице Краља Петра I до улице Југословенске армије – 44 паркинг места
8) Блок Партизан – поред стамбене зграде број 6 улаз у блок Партизан од улице Трг Братства јединства – 26 паркинг места
9) Блок Партизан – око стамбене зграде број 15 – 87 паркинг места
10) Блок Партизан – између стамбене зграда број 5 и број 9. и10. – 45 паркинг местa
11) у улици Ђуре Јакшића – 72 паркинг места

зона 1

ЗОНА 1

РСД 36РСД - /1 ЧАС
ЗОНА 1 - ЖУТА СА 346 ПАРКИНГ МЕСТА
  • Пошаљите своју регистрацију поруком на 8421 – 36 РСД / 1 час

зона 2

ЗОНА 2

РСД 22РСД - /1 ЧАС
ЗОНА 2 – ПЛАВА ЗОНА СА 616 ПАРКИНГ МЕСТА
  • Пошаљите своју регистрацију поруком на 8422 – 22 РСД / 1 час

екстра зона

ЕКСТРА ЗОНА

РСД 50РСД - /1 ЧАС
ЕКСТРА ЗОНА – ЦРВЕНА ЗОНА СА 110 ПАРКИНГ МЕСТА
  • Пошаљите своју регистрацију поруком на 8420 – 50 РСД / 1 час

зона ВПК

ВИШЕСАТНА

РСД 85РСД -
ЗОНА - ВИШЕСАТНА ПАРКИНГ КАРТА - ВАЖИ ЗА ОДРЕЂЕНА ПАРКИРАЛИШТА
  • Пошаљите своју регистрацију поруком на 8423 – 85 /РСД вишесатно

Рекламације

Рекламације и приговори се могу поднети служби за информације и рекламације

  • Трг Братства јединства 40, Бачка Паланка

Лице задужено за пријем рекламација је Бранкица Докић.

Рекламације се наведеном лицу достављају у току радног времена.

Бесплатан телефонски позив:

Телефони за информације и рекламације

Е-маил адреса за информације и рекламације

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Рекламације

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Oбавештење о праву потрошача на рекламацију и вансудско решавање потрошачких спорова

Ценовник

Ценовник паркинг услуга

Ценовник паркинг услуга у Бачкој Паланци
Паркирање возила у зонама наплате
ЕКСТРА ЗОНА1 час50,00 динара
I (ПРВА) ЗОНА1 час36,00 динара
II (ДРУГА) ЗОНА1 час22,00 динара
Вишесатна паркинг карта85,00 динара
Важи за одређена паркиралишта
Повлашћена паркинг карта за станаре
Важи за све зоне наплате паркирања
месечна паркинг карта300,00 динара
годишња паркинг карта3.060,00 динара
Претплатна паркинг карта
Важи за све зоне наплате паркирања
месечна паркинг карта1.800,00 динара
годишња паркинг карта18.360,00 динара
Претплатна паркинг карта
Важи за другу зону наплате паркирања
месечна паркинг карта900,00 динара
годишња паркинг карта9.180,00 динара
Резервација паркинг места
ЕКСТРА ЗОНА
годишња182.000,00 динара
месечна15.167,00 динара
дневна650,00 динара
I (ПРВА) ЗОНА
годишња131.040,00 динара
месечна10.920,00 динара
дневна468,00 динара
II(ДРУГА) ЗОНА
годишња80.080,00 динара
месечна6.673,00 динара
дневна286,00 динара
Годишња паркинг карта за инвалиде
Трошкови издавања и евиденције300,00 динара
Дневна паркинг карта
Важи за све зоне наплате паркирања600,00 динара
Цена уклањања (премештања) возила
Покушај уклањања2.000,00 динара
Уклањање возила:
масе до 800 кг5.000,00 динара
масе од 801 кг до 1330 кг6.000,00 динара
масе од 1331 кг до 1900 кг9.000,00 динара
масе од 1901 кг и више, теретна возила
до 4 тоне највеће дозвољене масе,
аутобуси регистровани за 15 путника13.500,00 динара
Чување возила на Депоу по истеку
24 часа, за сваки започети час15,00 динара
Постављање уређаја којима се спречава одвожење возила
постављање и уклањање уређаја3.500,00 динара
покушај постављања уређаја1.500,00 динара
У све наведене цене урачунат је ПДВ

Плаћање коришћења паркиралишта се може извршити слањем регистарске ознаке возила путем смс поруке на кратке бројеве 8420,8421,8422, 8423(вишесатна карта) као и куповином и попуњавањем греб паркинг карте која се поставља на видно место испод предњег ветробранског стакла возила куповином месечне или годишње претплатне паркинг карте резервацијом паркинг места.