08/02/23

Паркинг

Управљање јавним паркиралиштима, одржавање и контролу услова коришћења јавних паркиралишта као комуналну делатност, врши Јавно комунално предузеће „ Комуналпројект“ Бачка Паланка. Паркирање возила на јавним паркиралиштима врши се на начин одређен саобраћајним знацима. 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја.

Распоред паркинг места по зонама у Бачкој Паланци - Паркинг

ЕКСТРА ЗОНА – ЦРВЕНА (110 паркинг места)

1) У улици Краља Петра I – 62 паркинг места
2) у улици Жарка Зрењанина – од улице Краља Петра I до улице Димитрија Туцовића – 37 паркинг места
3) код Дома Здравља – улаз из улице Краља Петра I – 11 паркинг места

ЗОНА I – ЖУТА (418 паркинг места)

1) Код Дома Здравља – код школске амбуланте – 29 паркинг места
2) у улици Ђуре Јакшића – 72 паркинг места
3) у улици Шафариковој – од улице Димитрија Туцовића до улице Краља Петра I 12
4) у улици Димитрија Туцовића – 36 паркинг места
5) у улици Жарка Зрењанина – од улице Краља Петра I до улице Ђуре Јакшића – 26 паркинг места
6) у улици Жарка Зрењанина – од улице Ђуре Јакшића до улице Југословенске армије – 35 паркинг места
7) Блок Партизан – од улице Жарка Зрењанина до раскрснице код занатског центра „City“ и стамбених зграда број 2 и број 4 – 60 паркинг места
8) Блок Партизан – у дворишту стамбених зграда у улици Краља Петра I број 15 и број 19 –  25 паркинг места
9) Блок Партизан – између стамбене зграде у улици Краља Петра I број 15 и занатског центра „City“ – 27 паркинг места
10) Блок Партизан – између занатског центра „City“ и стамбених зграда број 4 и број 5 – 37 паркинг места
11) Блок Партизан – између стамбених зграда број 4 и број 2. и 3. – 43 паркинг места
12) Издвојено паркиралиште код Дома здравља – двориште стамбене зграде у улици Краља Петра I broj 22 – 16 паркинг места

ЗОНА II – ПЛАВА (544 паркинг места)

1) У улици Жарка Зрењанина – од улице Цара Лазара до улице Димитрија Туцовића – 36 паркинг места
2) у улици Трг Братства јединства – од блока Партизан до улице Краља Петра I – 34 паркинг места
3) у улици Трг Братства јединства – од улице Краља Петра I до улице Југословенске армије –  62 паркинг места
4) у улици Југословенске армије – од улице Жарка Зрењанина до улице Веселина Маслеше – 112 паркинг места
5) у улици Југословенске армије – од улице Веселина Маслеше до улице Браће Рибникар – 51 паркинг места
6) у улици Шафариковој – од улице Цара Лазара до улице Димитрија Туцовића – 47 паркинг места
7) у улици Шафариковој – од улице Краља Петра I до улице Југословенске армије – 44 паркинг места
8) Блок Партизан – поред стамбене зграде број 6 улаз у блок Партизан од улице Трг Братства јединства – 26 паркинг места
9) Блок Партизан – око стамбене зграде број 15 – 87 паркинг места
10) Блок Партизан – између стамбене зграда број 5 и број 9. и10. – 45 паркинг местa

зона 1

ЗОНА 1

РСД 36РСД - /1 ЧАС
ЗОНА 1 - ЖУТА СА 418 ПАРКИНГ МЕСТА
  • Пошаљите своју регистрацију поруком на 8421 – 36 РСД / 1 час
зона 2

ЗОНА 2

РСД 22РСД - /1 ЧАС
ЗОНА 2 – ПЛАВА ЗОНА СА 544 ПАРКИНГ МЕСТА
  • Пошаљите своју регистрацију поруком на 8422 – 22 РСД / 1 час
екстра зона

ЕКСТРА ЗОНА

РСД 50РСД - /1 ЧАС
ЕКСТРА ЗОНА – ЦРВЕНА ЗОНА СА 110 ПАРКИНГ МЕСТА
  • Пошаљите своју регистрацију поруком на 8420 – 50 РСД / 1 час