Нештин – испирање водоводне мреже

Сутра 08.05.2024 у периоду од 7-15 часова, вршиће се испирање водоводне мреже у насељу Нештин.
Током испирања може доћи до замућења воде и умањеног притиска…