Обавештење

Комуналпројект

У складу са чланом 56. Закона о заштити података о личности (,,Сл.гласник РС” бр. 87/2018) Решењем бр. 05-323/1-2023 од 28.03.2023. године именован је Желидраг Јовин, всс- дипл.саобраћајни инжењер, бр.телефона 021/7550129, као лице задужено за заштиту података о личности.