(12.12.) – Очитавање водомера у Бачкој Паланци

Обавештавају се становници града Бачка Паланка да ће се се од 13.12. у временском периоду од 08:00 до 16:00 часова вршити периодично очитавање водомера у улицама на Синају и у Новој Паланци.


Моле се становници наведених делова Бачке Паланке да омогуће запосленима у ЈКП ”Комуналпројект” приступ шахтама и водомерима, како би очитавање било ажурно, што омогућава тачност очитавања водомера и тачност рачуна.

На адресама на којим у наведено време не буде омогућено читање водомера биће остављена обавештења на којима су назначени телефони на које се може јавити стање водомера или време када ће бити могуће да радници ЈКП ”Комуналпројект” очитају стање водомера, водећи рачуна о радном времену запослених  ЈКП ”Комуналпројект” који врше очитавање стања водомера.

Веома је битно да се омогући очитавање водомера и утврђивање тачног стања водомера – утрошка воде, што је у интересу како корисника услуге, тако и ЈКП ”Комуналпројект” Бачка Паланка.