15/04/24

Чланови предузећа JКП Комуналпројект

Стеван Петровић – председник

Рођен 03.09.1958. године са тренутним пребивалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је дипломирани економиста.

35 година запослен у струци од чега више од 25 на руководећим радним местима. Приправнички стаж одрадио у ДОО „Дунавпревоз“ – у у Бачкој Паланци где је након приправничког дуже време био запослен на руководећем месту, а најдуже на месту Комерцијалног директора, тачније 8 година.

Од 2001. године па све до 2004. године запослен је на радном месту Помоћника директора за економско финансијско пословање у ДЗ „Младен Стојановић“ у Бачкој Паланци.

Од 2005. године па до 2014. године ради као шеф експозитуре у АД „Комерцијална банка“ у Бачкој Паланци.

Од 2014. године до данас запослен у Народној библиотеци „Вељко Петровић“, такође, у Бачкој Паланци на радном месту Помоћника директора.

Од 2000. године па до 2013. године био је ангажован у раду Управног одбора ЈКП „Комуналпројект“ на месту Председника као и Управног одбора „Дирекције за изградњу града“, данашњег „Стандард“ – а, такође на месту Председника.

Од 2013. године вршио је функцију Председника Надзорног одбора „Дирекције за изградњу града“, а данас је Председник Надзорног одбора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Ожењен је, отац је двоје деце.

Бошко Мијатовић

Рођен је 16.03.1965. године са тренутним пребивалиштем у Бачкој Паланци.
По струци је дипломирани инжењер машинства.
Од 1995. године до 2016. године био је запослен у АД „Синтелон“ на радним местима:
– пројектовање машина и одржавање опреме,
– комерцијалиста набавке за инвестиције,
– менаџер инфраструктуре и енергетике,
– менаџер за безбедност и заштиту на раду, ИСО система квалитета, заштиту животне средине и
управљање отпадом.

Од 2016. до 2019. године власник је „Агенције МБ“.

У јуну 2019. године изабран је за директора ЈКП „Комуналпројет“ -а.

Ожењен је, отац двоје деце.

Немања Вучић – помоћник директора

Рођен 16.04.1981. године са тренутним пребивалиштем у Гајдобри.

По струци је дипломирани економиста.

Од 2009. године до 2012. године запослен на радном месту Саветника директора ДОО „Аling Conel“ Гајдобра из области економског развоја и инвестиција.

Од 2012. године до 2016. године запослен на радном месту Директора ДОО „Универзал“ Гајдобра.

Од 2016. године до данас ради на радном месту Помоћника директора у ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Ожењен је, отац једног детета.

Ђуро Шкрбић – директор

Рођен је 28.04. 1979. године са тренутним пребивалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је дипломирани менаџер.

Од 2003. године је власник и директор предузећа ДОО „Хемикалија“.

Од 2012. године па до данас запослен је у ЈКП „Комуналпројект“ – у на радном месту саветника и помоћника директора.

Ожењен је, отац двоје деце.

Ана Жигмунд – руководилац Радне заједнице

Рођена 26.02.1959.године са тренутним пребивалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је дипломирани правник.

Од 1983. године до 1994. године запослена у Земљорадничкој задрузи „Пивнице“.

1994. године приликом преузимања радника прелази у данашњи ЈКП „Комуналпројект“ на место Помоћника директора за опште и правне послове. Осим тога, у току свог рада у ЈКП „Комуналпројект“ – у радила је и на местима Секретара предузећа, Саветника за правно – економске односе као и Оперативног руководиоца радне јединице „Радна заједница“ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка на ком је месту и данас.

Удата је, мајка двоје деце.

Ђуро Карановић – руководилац Транспорта и одржавања

Рођен је 25.03.1982. године са тренутним пребивалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је економиста.

2005. године стиче своје прво запослење у ЈКП „Комуналпројект“ – у на радном месту администратора – техничара. Осим тога радио је као шеф/ пословођа одношења и депоновања комуналног отпада.
Од 2014. године до данас је запослен на радном месту Оперативног руководиоца радне јединице „Транспорт и одржавање“ ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Ожењен је, отац двоје деце.

Јелена Којић – руководилац Комуналне хигијене

Рођена 11.06.1985. године са тренутним пребвалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је мастер инжењер заштите животне средине.

Од 2013. године запослена у ЈКП „Комуналпројект“ – у на радном месту Оперативни руководилац радне јединице„Комунална хигијена“.

Није удата и нема деце.

Милан Фодора –руководилац Фабрике воде

Рођен 25.12.1960. године са тренутнимпребивалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је дипломирани грађевински инжењер хидросмера.

Од 1985. године до 1990. године радио као Инжењер – пројектант хидротехничких објеката и постројења у ВП „Дунав“ Бачка Паланка.
Од 1990. године до 2002. године обавља функцију Руководиоца „Луке“ Бачка Паланка.
Од 2002. године до 2004. године обавља функцију Генералног директора „Луке“ Бача Паланка.
Од 2004. године до 2010. године обавља функцију Генералног директора ГП „Неимар“ Нови Сад.
Од 2010. године до 2012. године запослен је у ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка на радном месту Технички директор.
Од 2012. године до данас обавља функцију Оперативног руководиоца радне јединице „Водовод и канализација“ ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Ожењен је, отац двоје деце.

Миленко Крнета – члан

Рођен је 15.06.1957. године са тренутним пребивалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је дипломирани правник.

1986. године запошљава се у Скупштини Општине Бачка Паланка.
1987. године прелази у Удружење малих привредника.
Од 1992. године па до данас ради у данашњем ЈКП „Комуналпројет“ – у. Радио је на радном месту Секретара предузећа да би 1993. године био именован за Директора истог предузећа и на том радном месту бива укупно 15 година.

Осим тога, за време свог рада у ЈКП „Комуналпројект“ – у, био је и Саветник директора за правно – економске односе, члан Уравног одбора предузећа, а од 2013. године именован је за члана Надзорног одбора.

Ожењен је, отац једног детета.

Слободан Манојловић – члан

Рођен 15.04.1958. годинеса тренутним пребивалиштем у Младенову.

По струци је дипломирани економиста.

Прво запослење било му је 1985. године у тадашњем АД „Синтелон“ – у у Бачкој Паланци на радном месту Референта.

Компанија „Tarkett“ купује АД „Синтелон“ након чега постаје Директор продаје СРЈ „Телан“ и на том радном месту остаје 4 године.

Ускоро следи реорганизација предузећа и са тадашњег радног места прелази на радно место Директора продаје компаније „Tarkett“ за све производе.

У наредној реорганизацији распоређују га на радно место Менаџера продаје и продукт менаџера за текстилне производе у оквиру продајне организације „Tarkett“ Источна Европа.

2011. године прелази у Румунско – Српску фирму „Амбиент“ из Новог Сада која се, такође, бави дистрибуцијом и продајом подних облога где врши послове Директора малопродаје да би након 2 године био постављен за Директора велепродаје.

2012. године одлуком Министарства Правде добија лиценцу за Судског вештака из Економско – финансијске области.

Ожењен је, отац двоје деце.