16/06/24

ПИЈАЦА

 

Бачка Паланка

Пијаца Бачка Паланка

Мешовита пијаца функционише по Општинској одлуци о комуналним делатностима, као и Правилником о управљању пијацама у Општини Бачка Паланка, који је урађен у складу  са нормативним актима из области трговине и промета роба и захтевима корисника пијачних услуга.

На Пијаци постоје три целине:

  • робна, која обухвата око 1.400 м2,
  • зелена, која обухвата око  1.300 м2 и
  • лечна, која обухвата око  100 м2, укупна површина покривена тезгама је 2.800 м2.

У зеленом делу пијаце налази се 14 нових локала укупне површине 287,60 м2. Укупна површина под локалима у зеленом и робном делу је 510 м2.

Простор на пијаци

Простор на пијаци подељен је на продајна места која могу бити стална и покретна. Стална продајна места чине грађевински објекти и привремени монтажни објекти, а покретна продајна места чине тезге, постоља, пултови, боксови и сл. Сва продајна места на пијаци су нумерисана, почев од редног броја 1.

Простор на пијаци подељен је на продајна места која могу бити стална и покретна. Стална продајна места чине грађевински објекти и привремени монтажни објекти, а покретна продајна места чине тезге, постоља, пултови, боксови и сл. Сва продајна места на пијаци су нумерисана, почев од редног броја 1.

Радно време пијаце у Бачкој Паланци

Радно време је временски период у којем се врши уношење, изношење, промет роба и производа на пијаци. Радно време може бити летње и зимско.

Летње радно време пијаце почиње 01. априла и завршава се 31. октобра текуће године, и тада пијаца ради у периоду од 5,00 – 22,00 часова.

Зимско радно време пијаце почиње 01. новембра текуће године и траје до 31. марта наредне године и у том периоду пијаца ради од 6,00 – 21,00 часова.