27/05/24

Историја

Општина Бачка Паланка по последњем попису становништва има 55 528 становника, а територијално захвата површину од 579км2. Почетак организованог водоснабдевања Бачке Паланке везује се за 1962. годину када се започело са радовима извођења објекта на изворишту „Мали водовод“. Укупно је било изведено 6 бунара на изворишту „Мали водовод“ на три локалитета и то: „Центар“, „Железник“ и „Вашариште“.

Године 1964. пуштена је у погон црпна станица у центру града са разводном водоводном мрежом дужине око 9км. Даље је вршено сукцесивно проширење – доградња водоводне мреже активирањем новог изворишта „Ристића пут“ које данас покрива читаво насеље и укупне је дужине око 140км, док је у насељеним местима дистрибуција пијаће воде остварена цевоводима укупне дужине 120км.

1. априла основано је прво Комунално предузеће у Бачкој Паланци под називом „Завод за комунална и стамбена питања“ које је под тим именом пословало следеће 4 године. Почетак организованог водоснабдевања Бачке Паланке везује се за 1962. годину када се започело са радовима извођења објекта на изворишту „Мали водовод“. Укупно је било изведено 6 бунара на изворишту „Мали водовод“ на три локалитета и то: „Центар“, „Железник“ и „Вашариште“.

У јануару 1969. године предузеће мења име и следећих 10 година послује под именом „Завод за урбанизам, комуналне и стамбене послове“. 1979. године мења се начин пословања нашег предузећа где сама интерна организација почиње да бива по ООУР – има (основним организацијама удруженог рада). Тадашњи пун назив гласио је „Радна организација за пројектовање, комуналне и грађевинске послове Комуналпројект“, где се први пут у називу предузећа додаје реч КОМУНАЛПРОЈЕКТ. У склопу су била истакнута три ООУР- а и то су: ООУР „Водовод“, ООУР „Комуналац“ и ООУР „План“.

Од 1989. до 1992. године данашњи ЈКП „Комуналпројект“ послује под називом „Посебно Друштвено Предузеће за комуналне делатноси и пројектовање“, а од 1992. године па све до данас пун назив предузећа јесте Јавно Комунално Предузеће „Комуналпројект“ чији је оснивач Општина Бачка Паланка. Данас ЈКП „Комуналпројект“ представља неоспорног домаћина Општине Бачка Паланка, које се брине о свему ономе што чини животну свакодневницу. Претежна делатност ЈКП „Комуналпројект“ – а је експлоатација, пречишћавање и дистрибуција воде. Самим тим предузеће ставља акценат на водоснабдевање, али ништа мање не придаје значају осталим делатностима којима се бави. Водом снабдевамо више од 20 000 домаћинстава док, истовремено, управљамо отпадним водама, свакодневно односимо и депонујемо комунални отпад, управљамо пијацама, гробљима, азилом за псе, одржавамо нашу општину чистом и зеленом, али такође и вршимо наплату и одржавање паркинга, како у граду тако и у преосталих 13 насељених места наше општине. ЈКП „Комуналпројект“ је током свог постојања променио више од 25 директора, а данас ту функцију обавља Александар Ерцег.

Дневно се у просеку произведе 7 500 м3 воде у граду, што је око 86 литара воде у секунди, а у насељеним местима 4 100 м3 односно 47 литара по секунди. Експлоатација сирове воде врши се путем 18 дубоких и 2 плитка бунара са изворишта „Ристића пут“ до пројектованог капацитета од 125 литара у секунди. У средњерочном и дугорочном плану ово извориште ће бити проширено са извориштима „Ристића пут“ Запад и „Ристића пут“ Исток и да ће се обезбедити експлоатација сирове воде која ће задовољавати у потпуности популациони и индустријски развој града Бачке Паланке. Квалитет воде са поменутог изворишта се испитује у „Институту за јавно здравље Војводина“ и све досадашње анализе показују потпуно исправну и хемијску и биолошку исправност пијаће воде. Такође се ради и анализа пијаће воде у сеоским насељима где је вода биолошки исправна, а хемијски недостатци се отклањају технолошко – хемијским поступцима. 2015. године пуштено је у погон постројење за пречишћавање пијаће воде у Деспотову капацитета резервоара 100м3. Анализа горе поменутог института, такође, показују потпуну хемијску и биолошку исправност пијаће воде. ЈКП „Комуналпројект“ у просеку депонује преко 300м3 смећа на дневном нивоу, што има изузетно велику важност. Запошљавамо више од 200 радника који се свакодневно сусрећу са новим изазовима. Уз природно повећање обима пословања наше службе испуњавају своје задатке на потпуно професионалан и крајње коректан начин, а у корист грађана и предузећа.