Почиње квартално очитавање потрошње воде у општини

Oбавештавамо грађане да ће од понедељка 16.08.2021. године отпочети са
кварталним читањем потрошње воде за домаћинства.

Очитавање ће се обављати на територији Месне заједнице „Стари град“ у Бачкој Паланци, као и у свим насељеним местима општине, у трајању од пет радних дана.

Читање ће се вршити сваког радног дана у периоду од 8 часова до 18 часова.

Молимо кориснике водоснабдевања да водоводне шахте очисте и учине их
доступнима до почетка наведених активности.