Испирање водоводне мреже у појединим деловима града

Данас током ноћи од 22:00х до 06:00х вршиће се испирање водоводне мреже на Синају и Новој Паланци.

Током тог периода може доћи до смањеног притиска у мрежи у целом граду.