Обуставља се наплата паркинга у Бачкој Паланци

БАЧКА ПАЛАНКА: Општински штаб за ванредне ситуације општине Бачка Паланка је на својој 19. ванредној седници одржаној дана 6. априла 2020. године донео следећу одлуку:

НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, да не врши наплату паркинга на територији општине Бачка Паланка у периоду од 06. априла 2020. године до 20. априла 2020. године.