Канте у продаји на 6 рата

Од данас, ЈКП „Комуналројект“ по новим, још повољнијим условима, нуди на
продају канте за комунални отпад.

Ради се о висококвалитетним кантама које су прављене од ојачане пластике
запремине 120 литара.

Канте се продају по цени од 2.940,00 дин, на 6 једнаких месечних рата, где је
износ рате 490 дин, уз потписивање уговора на благајни ЈКП „Комуналпројект“.

Канта се преузима на благајни Комуналпројекта, одмах по уплати прве рате.
Остале рате се плаћају преко редовног рачуна за комуналне услуге.