Делатност прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада врши „Еко Вет Плус“ ДОО

Скупштина општине Бачка Паланка на својој 18. седници, одржаној дана 18. октобра 2017. године, донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка са Законом о јавним предузећима.

Из оснивачког акта ЈКП „Комуналпројект“ -а обрисана је делатност прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада, у складу са Законом о комуналним делатностима.

ЈКП „Комуналпројект“ је обављао поменуту делатност до момента избора новог извођача.

Овим путем желимо да обавестимо грађане да од дана 01.12.2017. године делатност прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада на територији општине Бачка Паланка обавља предузеће „Еко – Вет Плус“ ДОО из Новог Сада.

За ову врсту делатности коју је до сада обављао ЈКП „Комуналпројект“ обратити се на контакт телефон +381 63 436 337.

ЈКП „Комуналпројект“