У Челареву радови у пуном јеку

Челарево, некадашњи Чиб, са више од 4800 становника представља једно од најразвијенијих, али и највећих насељених места у општини Бачка Паланка. Међутим, у одређене инфраструктурне делове више деценија ништа није улагано.

ЈКП „Комуналпројект“ је у новембру 2016. године поступио по Закону и преузео комуналне делатности у Челареву.

Обзиром на лош квалитет мреже одмах смо приступили изради пројектно – техничке документације како бисмо могли да почнемо са реконструкцијом.

У току ове године започети су радови на реконструкцији водоводне мреже у Улици Иве Лоле Рибара у укупној дужини око 800 метара.

Укупна вредност инвестиције износи 6.300.000 динара и финансира се из буџета Општине Бачка Паланка. До краја 2017. године завршићемо прву фазу од 420 метара мреже, а у следећој години преосталих 380 метара, како је и планирано.

Морамо да напоменемо да је у поменутом насељу изградња водоводне и канализационе мреже започета 1967. године и од тада па до данас није било улагања у исту, осим текућих радова у смислу отклањања кварова.

Како смо у току 2016. године преузели комуналне делатности у свим насељеним местима на територији општине Бачка Паланка одредили смо приоритете.

Челарево је свакако један од приоритета управо због ситуације какву смо затекли. Употребне дозволе за изграђене објекте, као и сва пратећа документација, нису постојале. Објекти су били у лошем стању, прокишњавали, оштећених фасада, видео надзор није постојао, од укупно 8 бунара 4 бунара су активна, док преузимање података о корисницима није било могуће.

Данас ми имамо јасну слику о томе шта је неопходно урадити у Челареву. Како смо већ напоменули, рекострукција је у току, а одмах следи замена пумпи на црпној станици, набавка потребне опреме и процена радова износи више од 4.000.000 динара. Видео надзором су покривени сви објекти ЈКП „Комуналпројект“ -а, водоснабдевање је уредно, а сви кварови које смо затекли су по хитном поступку отклоњени.

 

ЈКП „Комуналпројект“