Вода за пиће становништву у Деспотову је обезбеђена из цистерне

Због техничких проблема на постројењу за прераду воде у Деспотову, у наредном периоду испоручиваће се вода која долази директно са изворишта и која испуњава услове техничке воде.

Вода за пиће становништву је обезбеђена из цистерне која је стационирана код еко чесме.