Новине у ЈКП „Комуналпројект“ – Једним доласком на шалтер решите своје дуговање и остварите попуст

Надзорни одбор ЈКП „Комуналпројект“ -а је на својој 73. седници одржаној дана 10.05.2017.године донео Одлуку где ће сви грађани који су добили опомену од ЈКП „Комуналпројект“ -а моћи једним доласком на шалтер благајне да реше свој проблем са дуговањем, а да притом остваре попуст од 10%.

Обзиром да желимо да подстакнемо наше кориснике да измире своја дуговања Надзорни одбор ЈКП „Комуналпројект“ -а је донео Одлуку о попусту на главницу у износу од 10% на име главнице уколико измирите дуг у целости. Оваква врста попуста биће омогућена већ од 25.05.2017.године и то је још једна од олакшица коју омогућује ЈКП „Комуналпројект“ својим корисницима. Све што је потребно јесте да дођете на благајну и уплатите укупан износ дуга, где ће Вам на лицу места бити одобрен поменути попуст и скинута камата.

За оне који нису у могућности да дуг измире у целости постоји могућност репрограма.

Наиме, ради се о томе да сви дужници могу свој дуг да плате на више једнаких месечних рата, а највише на 24 рате. Број рата зависи од висине дуга, а Споразум о измирењу дуга потписује се на благајни. Довољно је да уплатите прву рату и приложите личну карту. Камата која је везана за укупно дуговање отписује се приликом измирења главнице дуга, што значи у тренутку исплате последње рате репрограма где је неопходно да уз месечну рату редовно измирујете и текуће рачуне.

Репрограмом могу бити обухваћена и дуговања за која се воде судски поступци о принудној наплати, где ће судски поступак бити у стању мировања докле год се буде поштовао споразум и обавезе се буду измиривале на време.

Желимо да напоменемо да се Одлука односи како на физичка тако и на правна лица и овим путем позивамо све кориснике да се у што краћем року јаве на благајну поводом потписивања репрограма. Репрограм могу да потпишу и трећа лица која нису носилац дуга уколико потпишу Уговор о преузимању дуга.

Такође, дуг за услуге пружене на гробљу може да се плати на рате путем репрограма.

Овим путем желимо да обавестимо све кориснике који имају дуговања и који су добили опомену пред искључење, да што пре дођу на благајну ради измирирења дуга како би избегли искључење.