Monday, December 5, 2022
More

  Распоред одношења смећа: Распоред одношења смећа у граду и насељеним местима

  ПОНЕДЕЉАК

  БАЧКА ПАЛАНКА, ОБРОВАЦ, НОВА ГАЈДОБРА, ГАЈДОБРА, ПИВНИЦЕ

  БАЧКА ПАЛАНКА:

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
  посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица:
  – Дрварска
  – Козарачка

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
  1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
  контејнера постављених у следећим улицама у граду Бачка Паланка:
  – Бачка
  – Банатска
  – Браће Рибникар
  – Бранка Бајића
  – Бранка Радичевића
  – Вељка Влаховића
  – Веселина Маслеше
  – Војина Пејчиновића Буце
  – Војводе Живојина Мишића
  – Вукице Митровић
  – Гундулићева
  – Димитрија Туцовића
  – Доситејева
  – Дунавска обала
  – Жарка Зрењанина
  – Индустријска зона
  – Иве Лоле Рибара
  – Јована Дучића
  – Југ Богдана
  – Југословенске армије
  – Краља Петра I

  – Кумановска
  – Мичуринова
  – Новосадски пут
  – Партизанска
  – Стевана Хатале
  – Светозара Милетића
  – Трг Братства јединства
  – Трг ослобођења
  – Хероја Пинкија
  – Цара Лазара
  – Шафарикова
  – 9. војвођанске ударне бригаде

  СРЕДА

  БАЧКА ПАЛАНКА, СИЛБАШ, НЕШТИН, ТОВАРИШЕВО

  БАЧКА ПАЛАНКА:

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
  посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица:

  – Војводе Живојина Мишића (од улице Светозара Милетића до улице Шумска)
  – Фрушкогорска
  – Југ Богдана (од улице Фрушкогорска до Електровојводине – десна страна)
  – Бранка Бајића (од Напредка до Радника – десна страна)
  – Радничка (од улице Бранка Радичевића до Унимата)
  – Сутјеска
  – Петра Драпшина
  – Омладинска
  – 8. марта
  – Вељка Влаховића
  – Кларе Фејеш
  – Мике Боснић
  – Трг Братства јединства  улице Цара Лазара до улице Краља Петра I)
  – Цара Лазара (од улице Светозара Милетића до Напредка)

  – Краља Петра I (од улице Светозара Милетића до улице Шафарикова)
  – Шафарикова (од улице Краља Петра I до улице Мајевичка)
  – Мајевичка
  – Херој Пинки
  – Иве Андрића
  – Слободана Пенезића
  – Карађорђева
  – Жарка Зрењанина (од улице Краља Петра I до улице II железничко насеље)
  – Гаврила Принципа
  – Браће Новаков (од улице Жарка Зрењанина до улице Светозара Милетића)
  – Светозара Милетића (од улице Браће Новаков до улице Краља Петра I)
  – Родољуба Чолаковића
  – Бранка Радичевића (од улице Светозара Милетића до улице Бранка Бајића)
  – Шумска
  – Стевана Сремца
  – Михајила Пупина
  – Вашариште
  – Радничка (од улице Бранка Радичевића до улице Шумска)

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
  1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
  контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

  ПЕТАК

  БАЧКА ПАЛАНКА, ЧЕЛАРЕВО

  БАЧКА ПАЛАНКА:

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
  посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица:

  – Трг ослобођења
  – Саве Ковачевића
  – Сарајевска
  – Дунавска обала (од улице Лазе Костића до бента)
  – Кумановска (од улице Скојевска до улице Банатска)
  – Грмечка
  – Бихаћка
  – Босанска
  – Македонска
  – Марка Орешковића
  – 4. јула
  – Скојевска

  – Партизанска (од улице Марка Орешковића до улице Скојевска)
  – Мичуринова
  – Славка Родића (од улице Дунавска обала до улице Фабричко насеље)
  – Вука Караџића (од улице Брегалничка до улице Младена Стојановића)
  – Милана Бурсаћа
  – Брегалничка
  – Паланачка
  – Николе Тесле
  – I железничко насеље
  – 20. октобар (од улице Мичуринова до улице Сарајевска)
  – Рибарска
  – Фабричко насеље
  – Кумановска (од улице Саве Ковачевића до улице Његошева)
  – Југословенског црвеног крста
  – Душана Чубића
  – Јандрије Томића (од улице Фабричко насеље до улице Његошева)
  – Бранка Бајића (од Радника до Електровојводине десна страна)
  – Југ Богдана (од Електровојводине до улице 20. октобар)
  – 20. Октобар (од улице Југ Богдана до улице Мичуринова)
  – Лазе Костића
  – Мике Антића
  – Просечак од улице Брегалничка до улице Славка Родића
  – Славка Родића (од улице Вука Караџића до улице Фабричко насеље)
  – Младена Стојановића (од улице Фабричко насеље до улице Скојевска)
  – Сомборска
  – Крајишких бригада
  – Његошева
  – Петра Кочића
  – Филипа Кљајића
  – Јандрије Томића (од улице Сомборска до улице Његошева )
  – Кумановска (од улице Скојевска до улице Његошева)
  – Пионирска
  – Симе Шолаје
  – Партизанска (од улице Вука Караџића до улице Скојевска)

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
  1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
  контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

  НЕДЕЉА

  БАЧКА ПАЛАНКА, ПРАЖЊЕЊЕ МАЛИХ И ВЕЛИКИХ КОНТЕЈНЕРА, ДЕЖУРСТВО

  БАЧКА ПАЛАНКА:

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
  1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
  контејнера постављених у следећим улицама у граду Бачка Паланка:

  – Бачка
  – Банатска
  – Браће Рибникар
  – Бранка Бајића
  – Бранка Радичевића
  – Вељка Влаховића
  – Веселина Маслеше
  – Војина Пејчиновића Буце
  – Војводе Живојина Мишића
  – Вукице Митровић
  – Гундулићева
  – Димитрија Туцовића
  – Доситејева
  – Дунавска обала
  – Жарка Зрењанина
  – Индустријска зона
  – Иве Лоле Рибара
  – Јована Дучића
  – Југ Богдана
  – Југословенске армије
  – Краља Петра I
  – Кумановска
  – Мичуринова
  – Новосадски пут
  – Партизанска
  – Стевана Хатале
  – Светозара Милетића
  – Трг Братства јединства
  – Трг ослобођења
  – Хероја Пинкија
  – Цара Лазара
  – Шафарикова
  – 9. војвођанске ударне бригаде

  УТОРАК

  БАЧКА ПАЛАНКА, МЛАДЕНОВО

  БАЧКА ПАЛАНКА:

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
  посуде из индивидуалног типа становања из следећих улица:

  – Иве Лоле Рибара (од улице Михаљ Шамо до улице Светозара Милетића)
  – Светозара Милетића (од улице Иве Лоле Рибара до улице Дунавска обала)
  – Дунавска обала (од улице Светозара Милетића до улице Браће Стојаковић)
  – Браће Стојаковић
  – Светозара Милетића (од улице Иве Лоле Рибара до улице Доситејева)
  – Змај Јовина (од улице Доситејева до насеља Черга)
  – Гундулићева (од улице Доситејева до улице Бранка Радичевића)
  – Ђорђа Зличића
  – Марка Перичина Камењара
  – Соње Маринковић
  – Алексе Шантића
  – Доситејева
  – Вукице Митровић
  – Радивоја Ћирпана
  – Вере Павлов
  – Бошка Бухе
  – Олге Петров
  – Васе Стајића
  – Југословенске армије (од улице Светозара Милетића до Градског гробља)
  – Пролетерска (од улице Доситејева до улице Дунавска обала)
  – Змај Јовина (од улице Југословенске армије до улице до улице Иве Лоле Рибара)
  – Гундулићева (од улице Југословенске армије до улице Дунавска обала)
  – 7. јула
  – Дунавска обала (од улице Пролетерска до улице Михаљ Шамо)
  – Михаљ Шамо
  – Војвођанска

  – Жртава фашизма
  – Цане Бабовић
  – Максима Горког
  – 1. мај
  – Радивоја Увалића
  – Цара Лазара (од улице Светозара Маровића до улице Светозара Милетића)
  – Светозара Милетића
  – Светозара Марковића
  – Челаревска
  – Вој. Живојина Мишића (од улице Светозара Марковића до улице Светозара Милетића)
  – Бранка Радичевића (од улице Светозара Марковића до улице Светозара Милетића)
  – Краља Петра I (од Новосадског пута до улице Светозара Милетића)
  – Новосадски пут
  – Јована Дучића
  – Староградска
  – Гундулићева (од улице Бранка Радичевића до улице Светозара Милетића)
  – Браће Новаков (од улице Светозара Милетића до улице Гундулићева)
  – Слободана Бајића Паје
  – Индустријска зона

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
  1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
  контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

  ЧЕТВРТАК

  Бачка Паланка, Челарево, Параге, Деспотово

  БАЧКА ПАЛАНКА:

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске канте, вреће и остале
  посуде из идивидуалног типа становања из следећих улица:
  – Марије Бурсаћ
  – Црногорска
  – Мајора Тепића
  – Ужичка
  – Вуковарска
  – Савска
  – Петровачка
  – Бранка Ћопића
  – Параћинска
  – Кумановска (од улице Банатска до краја)
  – Семберска
  – Тополска
  – Вука Караџића (од улице Марије Бурсаћ до улице I железничког насеља)
  – Ранка Шипке
  – Трг Братства јединства (од улице Југословенска армија до Напредка)

  – Браће Рибникар
  – Југословенске армије (од улице Жарка Зрењанина до магацина АД ,,Подунавље”)
  – Академика Милана В. Курепе
  – Жарка Зрењанина (од улице Краља Петра I до улице Дунавска обала)
  – Шафарикова (од улице Краља Петра I до улице Дунавска обала)
  – Сремска
  – Дунавска обала (од улице Светозара Милетића до улице Југ Богдана)
  – Орахова
  – Веселина Маслеше (од улице Дунавска обала до улице Југословенске армије)
  – 20. Октобар (од улице Веселина Маслеше до улице Југ Богдана)
  – Краља Петра I (од улице Светозара Милетића до улице Трг Братства јединства)
  – Светозара Милетића (од улице Краља Петра I до улице Иве Лоле Рибара)
  – Жике Поповића
  – Војина Пејчиновића Буце
  – Стевана Хатале
  – Иве Лоле Рибара (од улице Светозара Милетића до улице Југ Богдана)
  – Југ Богдана (од улице Синише Станковића до улице Југословенске армије лева страна)
  – Владимира Роловића
  – Бачко-барањски одред
  – Милентија Поповића
  – Југословенске армије (од улице Жарка Зрењанина до улице Светозара Милетића)
  – Ђуре Јакшића

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
  1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
  контејнера постављених у припадајућој зони за наведени дан.

  СУБОТА

  Бачка Паланка, пражњење малих и великих контејнера, дежурство       

  БАЧКА ПАЛАНКА:

  Одношење и депоновање комуналног отпада одложеног у типске контејнере запремине
  1,1м3 из колективног типа становања, пословних зграда и објеката се врши из свих
  контејнера постављених у следећим улицама у граду Бачка Паланка:

  – Бачка
  – Банатска
  – Браће Рибникар
  – Бранка Бајића
  – Бранка Радичевића
  – Вељка Влаховића
  – Веселина Маслеше
  – Војина Пејчиновића Буце
  – Војводе Живојина Мишића
  – Вукице Митровић
  – Гундулићева
  – Димитрија Туцовића
  – Доситејева
  – Дунавска обала
  – Жарка Зрењанина
  – Индустријска зона
  – Иве Лоле Рибара
  – Јована Дучића
  – Југ Богдана
  – Југословенске армије
  – Краља Петра I
  – Кумановска
  – Мичуринова
  – Новосадски пут
  – Партизанска
  – Стевана Хатале
  – Светозара Милетића
  – Трг Братства јединства
  – Трг ослобођења
  – Хероја Пинкија
  – Цара Лазара
  – Шафарикова
  – 9. војвођанске ударне бригаде

  САМОНАКЛАДАЧ

  Понедељак – субота пражњење великих контејнера од 5м3

  Одношење пет амбалаже се врши једном недељно у граду и насељеним местима.