Monday, December 5, 2022
More

  Распоред паркинг места по зонама у Бачкој Паланци - Паркинг

  ЕКСТРА ЗОНА – ЦРВЕНА (110 паркинг места)

  1) у улици Краља Петра I – 62 паркинг места
  2) у улици Жарка Зрењанина – од улице Краља Петра I до улице Димитрија Туцовића – 37 паркинг места
  3) код Дома Здравља – улаз из улице Краља Петра I – 11 паркинг места

  ЗОНА I – ЖУТА (418 паркинг места)

  1) код Дома Здравља – код школске амбуланте – 29 паркинг места
  2) у улици Ђуре Јакшића – 72 паркинг места
  3) у улици Шафариковој – од улице Димитрија Туцовића до улице Краља Петра I 12
  4) у улици Димитрија Туцовића – 36 паркинг места
  5) у улици Жарка Зрењанина – од улице Краља Петра I до улице Ђуре Јакшића – 26 паркинг места
  6) у улици Жарка Зрењанина – од улице Ђуре Јакшића до улице Југословенске армије – 35 паркинг места
  7) Блок Партизан – од улице Жарка Зрењанина до раскрснице код занатског центра „City“ и стамбених зграда број 2 и број 4 – 60 паркинг места
  8) Блок Партизан – у дворишту стамбених зграда у улици Краља Петра I број 15 и број 19 –  25 паркинг места
  9) Блок Партизан – између стамбене зграде у улици Краља Петра I број 15 и занатског центра „City“ – 27 паркинг места
  10) Блок Партизан – између занатског центра „City“ и стамбених зграда број 4 и број 5 – 37 паркинг места
  11) Блок Партизан – између стамбених зграда број 4 и број 2. и 3. – 43 паркинг места
  12) Издвојено паркиралиште код Дома здравља – двориште стамбене зграде у улици Краља Петра I broj 22 – 16 паркинг места

  ЗОНА II – ПЛАВА (544 паркинг места)

  1) у улици Жарка Зрењанина – од улице Цара Лазара до улице Димитрија Туцовића – 36 паркинг места
  2) у улици Трг Братства јединства – од блока Партизан до улице Краља Петра I – 34 паркинг места
  3) у улици Трг Братства јединства – од улице Краља Петра I до улице Југословенске армије –  62 паркинг места
  4) у улици Југословенске армије – од улице Жарка Зрењанина до улице Веселина Маслеше – 112 паркинг места
  5) у улици Југословенске армије – од улице Веселина Маслеше до улице Браће Рибникар – 51 паркинг места
  6) у улици Шафариковој – од улице Цара Лазара до улице Димитрија Туцовића – 47 паркинг места
  7) у улици Шафариковој – од улице Краља Петра I до улице Југословенске армије – 44 паркинг места
  8) Блок Партизан – поред стамбене зграде број 6 улаз у блок Партизан од улице Трг Братства јединства – 26 паркинг места
  9) Блок Партизан – око стамбене зграде број 15 – 87 паркинг места
  10) Блок Партизан – између стамбене зграда број 5 и број 9. и10. – 45 паркинг местa