Распоред одношења смећа

Распоред одношења смећа у граду и насељеним местима:

 

ПОНЕДЕЉАК

Бачка Паланка, Обровац, Нова Гајдобра, Гајдобра, Пивнице

УТОРАК

Бачка Паланка, Младеново

СРЕДА

Бачка Паланка, Силбаш, Нештин, Товаришево

ЧЕТВРТАК

Бачка Паланка, Челарево, Параге, Деспотово

ПЕТАК

Бачка Паланка, Челарево

СУБОТА

Бачка Паланка, пражњење малих и великих контејнера, дежурство

НЕДЕЉА

Бачка Паланка, пражњење малих и великих контејнера, дежурство

САМОНАКЛАДАЧ

Понедељак – субота пражњење великих контејнера од 5м3

 

Одношење пет амбалаже се врши једном недељно у граду и насељеним местима.