Стеван Петровић – председник

Рођен 03.09.1958. године са тренутним пребивалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је дипломирани економиста.

35 година запослен у струци од чега више од 25 на руководећим радним местима. Приправнички стаж одрадио у ДОО „Дунавпревоз“ – у у Бачкој Паланци где је након приправничког дуже време био запослен на руководећем месту, а најдуже на месту Комерцијалног директора, тачније 8 година.

Од 2001. године па све до 2004. године запослен је на радном месту Помоћника директора за економско финансијско пословање у ДЗ „Младен Стојановић“ у Бачкој Паланци.

Од 2005. године па до 2014. године ради као шеф експозитуре у АД „Комерцијална банка“ у Бачкој Паланци.

Од 2014. године до данас запослен у Народној библиотеци „Вељко Петровић“, такође, у Бачкој Паланци на радном месту Помоћника директора.

Од 2000. године па до 2013. године био је ангажован у раду Управног одбора ЈКП „Комуналпројект“ на месту Председника као и Управног одбора „Дирекције за изградњу града“, данашњег „Стандард“ – а, такође на месту Председника.

Од 2013. године вршио је функцију Председника Надзорног одбора „Дирекције за изградњу града“, а данас је Председник Надзорног одбора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Ожењен је, отац је двоје деце.