Немања Вучић – помоћник директора

Рођен 16.04.1981. године са тренутним пребивалиштем у Гајдобри.

По струци је дипломирани економиста.

Од 2009. године до 2012. године запослен на радном месту Саветника директора ДОО „Аling Conel“ Гајдобра из области економског развоја и инвестиција.

Од 2012. године до 2016. године запослен на радном месту Директора ДОО „Универзал“ Гајдобра.

Од 2016. године до данас ради на радном месту Помоћника директора у ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Ожењен је, отац једног детета.