Милан Фодора –руководилац Фабрике воде

Рођен 25.12.1960. године са тренутнимпребивалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је дипломирани грађевински инжењер хидросмера.

Од 1985. године до 1990. године радио као Инжењер – пројектант хидротехничких објеката и постројења у ВП „Дунав“ Бачка Паланка.

Од 1990. године до 2002. године обавља функцију Руководиоца „Луке“ Бачка Паланка.

Од 2002. године до 2004. године обавља функцију Генералног директора „Луке“ Бача Паланка.

Од 2004. године до 2010. године обавља функцију Генералног директора ГП „Неимар“ Нови Сад.

Од 2010. године до 2012. године запослен је у ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка на радном месту Технички директор.

Од 2012. године до данас обавља функцију Оперативног руководиоца радне јединице „Водовод и канализација“ ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Ожењен је, отац двоје деце.