Јелена Којић – руководилац Комуналне хигијене

Рођена 11.06.1985. године са тренутним пребвалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је мастер инжењер заштите животне средине.

Од 2013. године запослена у ЈКП „Комуналпројект“ – у на радном месту Оперативни руководилац радне јединице„Комунална хигијена“.

Није удата и нема деце.