Ђуро Карановић – руководилац Транспорта и одржавања

Рођен је 25.03.1982. године са тренутним пребивалиштем у Бачкој Паланци.

По струци је економиста.

  1. године стиче своје прво запослење у ЈКП „Комуналпројект“ – у на радном месту администратора – техничара. Осим тога радио је као шеф/ пословођа одношења и депоновања комуналног отпада.

Од 2014. године до данас је запослен на радном месту Оперативног руководиоца радне јединице „Транспорт и одржавање“ ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Ожењен је, отац двоје деце.