Бошко Мијатовић – директор

Рођен је 16.03.1965. године са тренутним пребивалиштем у Бачкој Паланци.
По струци је дипломирани инжењер машинства.
Од 1995. године до 2016. године био је запослен у АД „Синтелон“ на радним местима:
– пројектовање машина и одржавање опреме,
– комерцијалиста набавке за инвестиције,
– менаџер инфраструктуре и енергетике,
– менаџер за безбедност и заштиту на раду, ИСО система квалитета, заштиту животне средине и
управљање отпадом.

Од 2016. до 2019. године власник је „Агенције МБ“.

У јуну 2019. године изабран је за директора ЈКП „Комуналпројет“ -а.

Ожењен је, отац двоје деце.