Менаџмент и орг. структура

Надзорни одбор

Стеван Петровић – председник

Слободан Манојловић – члан

Милан Фодора – руководилац Водовода и канализације

Менаџмент

Бошко Мијатовић – директор

Ђуро Шкрбић – помоћник директора

Милан Фодора – руководилац Водовода и канализације

Јелена Којић – руководилац Комуналне хигијене

Ђуро Карановић – руководилац Транспорта и одржавања

Ана Жигмунд – руководилац Радне заједнице

Јавно комунално предузеће ЈКП „Комуналпројект“ има укупно 251 запосленог радника. Од тог броја 208 радника је запослено на неодређено време, 42 на одређено време, док на привременим и повременим пословима је запослен 1 радник.


Oрганизациона структура