О НАМА

Комуналпројект се налази у општини Бачка Паланка, место Бачка паланка, адреса Трг Братства и Јединства 40. Матични број предузећа је 08081255.

Јавно коммунално предузеће Комуналпројект, Бачка Паланка је основано 28.12.1965. године.

Предузеће Комуналпројект је у статусу: активно привредно друштво.

Претежна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, шифра делатности 3600, вода.

Матични број Комуналпројект је 08081255.