КОНТАКТ

ДИРЕКЦИЈА

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА БР. 40

Е-Маил: info@komunalprojekt.rs

Телефон: 021 755 0 113

Факс: 021 60 42 241

РАДНО ВРЕМЕ: 07:00 – 15:00


РАДНА ЈЕДИНИЦА „Водовод и канализација

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

РИСТИЋ ПУТ ББ

021 751 953

РАДНО ВРЕМЕ: 06:00 – 14:00

ДЕЖУРНИ ДИСПЕЧЕРИ

021 751 953

РАДНО ВРЕМЕ: 00:00 – 24:00


РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈEНА

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

021 60 40 932; 021 751 805

РАДНО ВРЕМЕ: 06:00 – 14:00

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА БР. 40

021 755 0 129

РАДНО ВРЕМЕ: 07:00 – 15:00

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

021 60 40 932; 021 751 805

РАДНО ВРЕМЕ: 06:00 – 14:00

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ГРОБЉЕ

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

ГРОБЉАНСКА ББ

ПРОДАВНИЦА „ЈАСМИН“

021 60 44 227

ФАХ 021 754 206

РАДНО ВРЕМЕ: 07:00 – 19:00

ДЕЖУРНИ ОПЕРАТИВАЦ 0-24 ЧАСА

+381 64 82 80 439

РАДНО ВРЕМЕ: 00:00 – 24:00

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА АЗИЛ

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

ШКОЛСКА ББ НОВА ГАЈДОБРА

+381 64 88 97 313

РАДНО ВРЕМЕ: 06:00 – 14:00

ДЕПОНИЈА

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

НОВОСАДСКИ ПУТ ББ

+381 64 82 80 457

РАДНО ВРЕМЕ: 00:00 – 24:00

 


РАДНА ЈЕДИНИЦА „ТРАНСПОРТ И ОДРЖАВАЊЕ

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

021 60 40 932; 021 751 805

РАДНО ВРЕМЕ: 06:00 – 14:00


РАДНА ЈЕДИНИЦА „РАДНА ЗАЈЕДНИЦА

РАДНА ЗАЈЕДНИЦА

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА БР. 40

021 755 0 100

РАДНО ВРЕМЕ: 07:00 – 15:00

РАЧУНОВОДСТВО

021 755 0 136

БЛАГАЈНА

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА БР. 40

021 755 0 141

РАДНО ВРЕМЕ

РАДНИМ ДАНИМА

07:00 – 15:00

СУБОТА

07:00 – 12:00

РЕКЛАМАЦИЈЕ И ПРИЈАВА СТАЊА

021 60 42 804

021 755  0 140

ПИЈАЦА

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 35/а

021 60 44 388

РАДНО ВРЕМЕ: 06:00 – 21:00

ПАРКИНГ

ЈКП „КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА

ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА БР. 40

021 60 42 692

РАДНО ВРЕМЕ

РАДНИМ ДАНИМА

07:00 – 20:00

СУБОТОМ

07:00 – 14:00