ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Домаћинство и државне, здравствене и образовне институције . . . . . . . . . . . . 49,23 дин/1м3

Правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,20 дин/1м3

Домаћинство + локал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,24 дин/1м3

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Домаћинство и државне, здравствене и образовне институције . . . . . . . . . . . . 24,46 дин/1м3

Правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,49 дин/1м3

Домаћинство + локал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,61 дин/1м3

ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА

Домаћинство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377,84 дин/месечно

Колективно становање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462,97 дин/месечно

Домаћинство+локал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526,12 дин/месечно

Правна лица – локали до 100м2 – паушал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794,19 дин/месечно

Правна лица – локали од 100м2 до 500м2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,80 дин/1м2

Правна лица  – локали преко 500м2

  • Контејнер од 5м3 (пражњење минимум 1 пута недељно) . . . . . .5.700,00 дин/пражњење
  • Контејнер од 1,1м3 (пражњење минимум 1 пута недељно) . . . . 1.140,00 дин/пражњење

_____________________________________________________________________________

ЦЕНЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 01.01. 2021. године.

НАПОМЕНА: У цене није урачунат ПДВ од 10%.

Цене су усвојене на 5. седници Скупштине Општине Бачка Паланка одржане 16. децембра 2020. године у складу са РЕШЕЊЕМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА усвојеним на 19. седници Већа Општине Бачка Паланка одржаној дана 28. децембра 2020. године.