ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У ГРАДУ БАЧКА ПАЛАНКА

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИА ВОДЕ

Домаћинство и државне, здравствене и образовне установе . . . . . . . . . . . . . . 70,80 дин/1м3

Правна лица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,00 дин/1м3

Домаћинство + локал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,75 дин/1м3

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Домаћинство и државне, здравствене и образовне установе . . . . . . . . . . . . . . 35,22 дин/1м3

Правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00дин/1м3

Домаћинство + локал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,35дин/1м3

ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА

Домаћинство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543,53 дин/месечно

Колективно становање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666,05 дин/месечно

Домаћинство+локал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756,88 дин/месечно

Правна лица – локали до 100м2 – паушал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.142,50 дин/месечно

Правна лица – локали од 100м2 до 500м2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,97 дин/1м2

Правна лица  – локали преко 500м2

  • Контејнер од 5м3 (пражњење минимум 1 пута недељно) . . . . . 5.700,00 дин/пражњење
  • Контејнер од 1,1м3 (пражњење минимум 1 пута недељно) . . . . 1.140,00 дин/пражњење

_____________________________________________________________________________

ЦЕНЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 01.01.2021. године.

НАПОМЕНА: У цене није урачунат ПДВ од 10%.

Цене су усвојене на 5. седници Скупштине општине Бачка Паланка одржане 16. децембра 2020. године у складу са РЕШЕЊЕМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА усвојеним на 19. седници Већа општине Бачка Паланка одржаној дана 28. децембра 2020. године.