У Силбашу почео са радом нови бунар

Директор ЈКП „Комуналпројект“ -а Александар Богуновић данас у Силбашу изјавио је да пуштањем у рад бунара Б-2а решавамо дугогодишњи проблем изворишних капацитета мештана овог места.

„Насеље Силбаш је било снабдевано само из једног активног бунара Б-1 и током прошле године установљено је да тај бунар показује одређене слабости, а стари бунар Б-2 је због пескарења стављен ван функције крајем 2014. године.

 

Правовремено смо предузели све мере, почели са припремом пројектно – техничке документације, расписали смо јавну набавку, изабрали извођача како бисмо у току ове године успели да пустимо у рад нови бунар који ће дугорочно решити проблем водоснабдевања у Силбашу.

Врло је битно да нагласимо да је бунар изграђен у складу са Законом о водама, Законом о рударству и геолошким истраживањима и Закону о планирању и изградњи као и да је капацитет новоизграђеног бунара до 8 л/с.

Извођач радова је био конзорцијум „Технохидросфера“ Доо из Беочина, а стручни надзор „Балби инжењеринг“ из Београда.

Вредност инвестиције је 14 милиона динара, средства су обезбеђена из општинског буџета.

Што се тиче квалитета воде, Силбаш спада у категорију насеља у коме није стављена инспекцијска забрана за коришћење воде за пиће, али због присуства одређених супстанци када је у питању физичко-хемијска својства грађани могу да имају примедбе које се односе на укус, мирис или боју тако да постоји препорука да се вода користи у техничке сврхе. Снабдевање питком водом се врши преко алтернативног постројења тзв. Еко чесме.

Овом инвестицијом ће се у значајној мери повећати капацитети воде потребне за функционисање живота и рада у овој бачкопаланачкoј  Месној заједници.

У нашој општини имамо забрану коришћења воде за пиће само у два насељена места, а то су Обровац и Товаришево и то због присуства арсена. Вода је потпуно исправна за пиће у самом граду Бачкој Паланци, у Нештину и Деспотову. Преостала насељена места имају исправну воду са становишта микробиологије, али такође у физичко-хемијском аспекту постоји препорука Института за јавно здравље Војводине да због присуства одређених минералних материја које утичу на укус, мирис или изглед, не користе воду за пиће. У тим насељима постоје алтернативни системи попут Еко чесми.

Поред ове инвестиције, у насељу Силбаш у току октобра месеца 2016. године је завршено опремање новим уређајем за дезинфекцију воде.

У току следеће недеље имамо у плану да пустимо у рад бунар у Обровцу.

Завршено је хидромашинско опремање шахта и на тај начин повећаћемо капацитете водоснабдевања. Новина је да тај бунар, за разлику од осталих бунара у поменутом месту, нема арсена. Ова инвестиција је врло значајна управо из разлога што Обровац нема исправну воду за пиће већ се снабдева алтернативно.

Такође ћемо пустити у рад и дегазатор у Парагама. Уз помоћ тог постројења елиминисаћемо штетне гасове који су се нашли на изворишту у том месту.“

 

Пуштању у рад бунара у Силбашу присуствовао је и председник општине Бачка Паланка Бранислав Шушница која је финансирала изградњу поменутог бунара.

„Обзиром да је ЈКП „Комуналпројект“ детектовао проблематику везану за стари бунар и водоснабдевање у Силбашу схватили смо да немамо времена да чекамо средства из покрајине или републике и донели смо одлуку да бунар финансирамо из сопствених средстава.

На радост мештана Силбаша реализовали смо и ову инвестицију и дугорочно, без ичије помоћи, стабилизовали водоснабдевање у поменутом месту и решили дугогодишњи проблем.

Радови на водоснабдевању у нашој општини се настављају, тако да бисмо ускоро требали да пустимо у рад и бунар у Обровцу, али и дегазатор у Парагама. На тај начин решавамо велики проблем и побољшавамо сам квалитет воде. У Парагама је пре шест – седам година ископан бунар, али никако нису могли да пронађу решење за штетне гасове који су карактеристични за ово подручје. Овим постројењем решавамо проблем штетних гасова и повећавамо капацитет водоснабдевања.

У сарадњи са покрајинском владом добили смо средства за нове бунаре. Покрајина је определила 24 милиона за бушење и опремање два бунара, један у Пивницама вредности око 11 милиона и један на изворишту „Ристића пут“ у Бачкој Паланци вредности око 13 милиона. Тендери би требало да су расписани данас или јуче тако да свакодневно радимо на побољшању водоснабдевања у Бачкој Паланци. Иако имамо ту срећу да су изворишта у нашој општини добра не смемо дозволити да водоснабдевање не буде приоритет“, каже председник општине Бранислав Шушница.

 

ЈКП „Комуналпројект“