Саопштење везано за зонирање града

На основу конкурса који је претходне године расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општини Бачка Паланка додељена су средства за пројекат који данас спроводимо у дело, а због чега је данас град без воде.

Сам циљ пројекта јесте уградња опреме на јавну водоводну мрежу како би се успоставиле зоне потрошње, а све то у сврху смањења губитака у водоводном систему.

Вредност самог пројекта износи близу 10 милиона, од чега је 20% опредељено из општинског буџета, а преостали износ обезбеђен је по поменутом конкурсу.

Овим пројектом град је подељен на четири зоне потрошње воде и то су Индустријска зона, Стара Паланка, Центар и Нова Паланка са Синајем.

Помоћу електромагнетних мерача протока и уређаја за одређивање притиска у мрежи, који су постављени на 6 локација у граду, диспечерски сервис на Фабрици воде континуирано ће пратити потрошњу и притисак воде у јавној водоводној мрежи и на тај начин кварови на јавној мрежи ће бити лакше уочљиви, а самим тим ће и реакција бити бржа и ефикаснија.

ЈКП „Комуналпројект“ свакодневно ради на усавршавању обављања свих делатности и иде у корак са временом пратећи трендове који олакшавају пословање, а поспешују ефикасност самог предузећа.